Psychoterapia indywidualna jest osobistym i wyjątkowym spotkaniem Klienta z terapeutą, drogą jaką przemierza Klient prowadzony przez drogowskazy od Terapeuty by ponownie spojrzeć na siebie i świat we właściwym świetle, odnaleźć radości życia, wykorzystać własne zasoby i zrealizować ważne dla siebie życiowe cele.

Każda sesja psychoterapii indywidualnej jest w całości poświęcona danej osobie, a terapeuta koncentruje na niej 100% swojej uwagi. W psychoterapii indywidualnej bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na jakość spotkań i postępy w terapii jest budowanie relacji terapeutycznej opartej na zaufaniu, szczerości i otwartości.

Na czym polega psychoterapia indywidualna?

Pierwsze 2-3 spotkania stanowią konsultacje psychologiczne podczas których terapeuta zbiera wywiad z pacjentem, rozpoznaje problemy, które pomagają w ustaleniu celów terapii. Kolejny etap to już praca terapeutyczna nad zidentyfikowanymi PROBLEMAMI PACJENTA.

Terapeuta jest drogowskazem, który motywuje do poszukiwania różnych możliwości rozwiązań, uczy i zachęca do odkrywania samego siebie. W efekcie tej pracy to Klient ostatecznie wybiera swoją drogę jaką chce osiągnąć cele.

Ile czasu trwa psychoterapia?

Sesje psychoterapii indywidualnej odbywają się raz w tygodniu i trwają 50 min. Bardzo ważna jest regularność spotkań, która zapewnia ciągłość pracy nad problemem. Czas trwania terapii ustalany jest indywidualnie i zależy od problemów nad jakimi pracuje Klient. W terapii krótkoterminowej wystarcza już kilkanaście sesji. Jednak niekiedy terapia daje pozytywne rezultaty po dłuższym czasie.

Psychoterapia indywidualna – w jakich problemach pomaga?

Psychoterapia indywidualna jest skierowana dla osób, które cierpią na:

 • depresję i zaburzenia nastroju
 • dolegliwości psychosomatyczne
 • niską samoocenę
 • fobie i inne zaburzenia lękowe
 • zespół stresu pourazowego
 • zaburzenia osobowości
 • zaburzenia odżywiania (anoreksję, bulimię)
 • zaburzenia obsesyjno-kompulsywne

Jaki rodzaj psychoterapii?

Terapia poznawczo-behawioralna

Pracujemy w nurcie psychoterapii poznawczo-behawioralnej skoncentrowanej na efektywnym rozwiązywaniu problemów poprzez zrozumienie a następnie zmianę zaburzonych zachowań. Terapia ta jest krótkoterminowa i polega na identyfikacji negatywnych myśli, przekonań, zachowań oraz emocji.

Terapia poznawczo-behawioralna jest szczególnie zalecana do leczenia: depresji, zaburzeń lękowych oraz zaburzeń jedzenia.

Terapia Schematu

Terapia Schematu jest to stosunkowo nowy sposób prowadzenia psychoterapii, który łączy terapię poznawczo-behawioralną, psychodynamiczną i Gestalt.

Wywodzi się również z teorii przywiązania Bowlby’ego, która mówi, że niezaspokojone potrzeby emocjonalne przez dziecko w dużym stopniu wpływają na jego rozwój.

Na bazie bardzo trudnych doświadczeń dziecięcych pacjent wykształcił nieadaptacyjne schematy, które w znaczący sposób utrudniają mu życie.

Schematy te powstały na skutek niezaspokojenia w dzieciństwie 5 podstawowych potrzeb emocjonalnych:

 • bezpieczna relacji przywiązania
 • autonomia, poczucie kompetencji i tożsamości
 • wolność wyrażania potrzeb i emocji
 • realne granice i samokontrola

Celem terapii jest zmiana tych dysfunkcyjnych schematów oraz zaspokojenie powyższych potrzeb, w bezpieczne, pogłębionej relacji terapeutycznej, z uwzględnieniem reparentingu (korektywnego rodzicielstwa).

Terapia schematu jest przeznaczona dla osób, które cierpią od dłuższego czasu, mają nawracające depresje, lęki, mają trudne relacje z innymi, stale narażają się na cierpienie i przekraczanie ich granic, odczuwają regularnie złość, smutek, lęk.