Superwizja indywidualna poznawczo-behawioralna

Do indywidualnej superwizji rekomendujemy przygotowanie się, które proponuje dr Ch. Padesky (analiza przypadku poprzez odpowiedzi na poniższe pytania):

Przygotowanie do superwizji wg Ch.Padesky:

  • Proszę sformułować problem, jaki zechcesz przedstawić do superwizji:
  • Jaką diagnozę postawiłeś lub rozważasz w przypadku tego pacjenta?
  • Jaki masz poznawczy model pozwalający zrozumieć i leczyć problem pacjenta – czyli z jakiej  wiedzy teoretycznej korzystasz?
  • Jaki masz problem w prowadzeniu terapii zgodne z modelem teoretycznym?
  • Jakiej wiedzy lub doświadczeń ci brakuje, w zakresie procedur i technik zmiany CBT?
  • Czy reakcje pacjenta w terapii są zgodne z oczekiwaniami? Jeśli nie podaj swoje hipotezy, co do tego dlaczego.
  • W jaki sposób zachowanie terapeuty lub relacja terapeutyczna mogą przeszkadzać w efektywnej terapii?
  • Jak rozumiesz  mechanizm aktualnego problemu (twoja konceptualizacja problemu)?
  • Co wyzwala, a co podtrzymuje lub wzmacnia problem?
  • Jaki masz dotychczasowy plan terapii? Podaj w skrócie.

W celu umówienia się na superwizję, proszę o kontakt :
kamila.tagliaferro@psycholab.com.pl