29

Testy predyspozycji zawodowych dla dorosłych dedykowane są osobom, które myślą o zmianie zawodu, nie są zadowolone ze swojej obecnej pracy i poszukują zmian, chcą poznać swoje talenty oraz mocne strony.
Konsultacja z doradcą zawodowym składa się z 2 spotkań, podczas których na pierwszym wykonasz profesjonalne testy predyspozycji zawodowych, takie jak:

  • Inwentarz Osobowości NEO-FFI,
  • Wielowymiarowy Profil Zainteresowań Zawodowych,
  • opcjonalnie Test Matryc Raven’a.

Wszystkie powyższe narzędzia są profesjonalnymi testami psychologicznymi, które może przeprowadzać jedynie psycholog.
Na drugim spotkaniu otrzymasz opinię psychologiczną, wraz z opisem Twojej osobowości, poziomu inteligencji ogólnej, preferencji zawodowych oraz otrzymasz listę zawodów, które najbardziej pasują do Twojego charakteru, temperamentu oraz zainteresowań.