Gabinet Psychologiczny Psycholab oferuje diagnostykę w zakresie następujących testów psychologicznych:

  • Skala Inteligencji Wechslera dla Dzieci WISC-R oraz doroslych WISC – skala służy do pomiaru poziomu inteligencji ogólnej (właściwości człowieka charakteryzującej jego uniwersalne zdolności umysłowe, takie jak: zdolność rozumowania, zdolność wnioskowania, zdolność rozwiązywania zadań)
  • APIS-Z – jest wielowymiarową baterią służącą do pomiaru inteligencji ogólnej dorosłych, znajduje zastosowanie przede wszystkim w selekcji oraz doradztwie zawodowym
  • Test Matryc Ravena w Wersji Kolorowej TMK dla dzieci i doroslych – służy do pomiaru inteligencji ogólnej
  • Neo-FFI Kwestionariusz do diagnozy cech osobowości uwzględnionych w popularnym modelu pięcioczynnikowym, określanym jako model Wielkiej Piątki. Wyniki pozwalają na pełny opis osobowości badanego, znajduje zastosowanie przy wyborze szkoly i w doradztwie zawodowym.
  • Wielowymiarowy Kwestionariusz Preferencji WKP – Kwestionariusz pozwalający na diagnozę preferencji w zakresie zainteresowań typami czynności oraz warunków pracy. Umożliwia utworzenie listy preferowanych i odradzanych zawodów. Wyniki kwestionariusza mogą okazać się pomocne w wyborze kierunku kształcenia i dokształcania się, w wyborze zawodu, w podejmowaniu decyzji o zmianie kwalifikacji.