Dla kogo terapia par?

Terapia par oraz małżeństw skierowana jest do wszystkich związków, które na swojej drodze napotykają trudności, negatywnie wpływające na ich wspólne funkcjonowanie i wzajemne relacje.

Podczas terapii partnerzy w bezpiecznej dyskusji poznają swoje własne przekonania, schematy oraz odkrywają jak one wpływają na partnera i jego przekonania oraz schematy.

Odpowiednim wsparciu psychoterapeuta pomaga partnerom wyrazić swoje emocje, myśli i przekonania oraz zrozumieć przeżycia i uczucia drugiej strony. Podczas sesji staramy się wspólnie odnaleźć przyczynę konfliktu poprzez analizę oczekiwań i zachowań obu stron.

Bardzo często okazuje się, że dzięki odkryciu własnych zniekształconych przekonań dotyczących zarówno siebie, jak i partnera, konflikt jest rozwiązany.

Prowadzimy również terapię par homoseksualnych.

Najczęściej na terapię zgłaszają się pary które:

  • doświadczyły zdrady partnera, partnerki;
  • przeżywają trudności w komunikowaniu się ze sobą;
  • chcą być razem, ale obawiają się czy stworzą udany związek;
  • doświadczają zmiany w związku (np. zmiana miejsca zamieszkania, narodziny dziecka, utrata pracy);
  • mają poczucie, że ich miłość się wypaliła, słabnie ich więź i wzajemnie zainteresowanie sobą;
  • przeżywają kryzys, myślą o rozstaniu;